top of page
Search

Key messages BKYF

Updated: Dec 23, 2020

The 3 key messages of the board members of the Belgian Kundalini Yoga association regarding the allegations on sexual and power abuse against Yogi Bhajan in the United States. 

  1. We reject any form of abuse and exploitation.

  2. In Belgium we want to ensure a safe environment for students and teachers.

  3. Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan has brought many good things into the lives of many yoga practitioners in Belgium. We want to keep it that way.

We strive for a future in which abuse is avoided at all times and in which respect for the integrity of each person and yoga experience stands central. 


Signed on July 21, 2020,


Sige Mariën, Philip Van Langenhove, Danielle Dieudonné - Board members


Les 3 messages clés de l’association du Kundalini Yoga en

Belgique concernant les allégations d'abus sexuels et d'abus de pouvoir à

l’égard de Yogi Bhajan aux États-Unis.


  1. Nous condamnons toute forme d'abus et d'exploitation.

  2. En Belgique, nous voulons assurer un environnement sûr pour les étudiants et les enseignants.

  3. Le Kundalini Yoga enseigné par Yogi Bhajan a apporté beaucoup de bonnes choses dans la vie de nombreux pratiquants de yoga en Belgique. Nous voulons maintenir cela.

Nous aspirons à un avenir dans lequel les abus sont évités à tout moment et dans lequel le respect de l'intégrité de chaque personne et la pratique du yoga sont au centre.


Signé le 21 juillet 2020,


Sige Mariën, Philip Van Langenhove, Danielle Dieudonné - membres du conseil d'administration


De 3 kernboodschappen van de raad van bestuur van de Belgische

Kundalini Yoga vereniging aangaande de aantijgingen van seksueel en

machtsmisbruik tegenover Yogi Bhajan in de States. 


  1. Wij veroordelen elke vorm van misbruik en uitbuiting.

  2. In België willen wij een veilige omgeving verzekeren voor studenten en leraren.

  3. Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan bracht al veel goeds in het leven van vele yoga beoefenaars in België. Dat willen wij zo houden. 

We streven naar een toekomst waarin misbruik steevast wordt vermeden en waarin respect voor de integriteit van ieder mens en yogabeleving centraal staat.


Ondertekend op 21 juli 2020,


Sige Mariën, Philip Van Langenhove, Danielle Dieudonné - leden Raad van Bestuur


39 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page