top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverPhilip

Info aantijgingen Yogi Bhajan - 23 juli 2020


Hieronder vindt u een overzicht van de huidige stand van zaken betreffende de aantijgingen tegenover Yogi Bhajan (†2004). Hij was de spirituele leider die zijn eigen vorm van Kundalini Yoga (KY) eind jaren zestig in het Westen introduceerde.

Sinds begin 2020 heerst er onrust in de internationale organisaties van waaruit Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan bewaakt, beheerd en bestuurd wordt. De trigger voor de opschudding is het boek  Premka - White Bird in a Golden Cage - My life with Yogi Bhajan van Pamela Saharah Dyson dat in januari verscheen. De schrijfster getuigt daarin over het seksueel en machtsmisbruik dat zij heeft ervaren in de loop van de zestien jaar die ze doorbracht in de nabijheid van Yogi Bhajan.


Gestimuleerd door het boek, de MeToo beweging en de tijdsgeest gebruikten anderen dit momentum om hun eigen beschuldigingen ten aanzien van Yogi Bhajan en zijn organisatie te uiten. Of deze aantijgingen terecht zijn of niet is vandaag nog niet duidelijk. De top van de internationale KY organisatie liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren door An Olive Branch. Eind juli zal hun rapport klaar zijn. Het zal hier ook verschijnen.  Wereldwijd zijn de reacties op deze onthullingen in de KY gemeenschap heel uiteenlopend. Sommigen noemen de aantijgingen tegen hun spirituele leider onterecht, onwaar en pure laster. Anderen erkennen dat er wel degelijk vermoedens waren van wanpraktijken, maar ze hebben persoonlijk niets gehoord of gezien. Nog anderen zijn verontwaardigd, boos en voelen zich bedrogen. Beoefenaars van Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan die ver af staan van deze problematiek verklaren dat ze misbruik afkeuren maar dat ze houden van de voordelen die deze yogavorm hen brengt.

Sommige leraren in België kiezen ervoor om aan hun studenten duiding te geven bij wat er aan de hand is. Anderen doen dat niet. Elke leraar volgt zijn gevoel en beslist over wat nodig is rekening houdend met de context waarin hij/zij zich bevindt.

Hieronder lijsten wij de onderzoeken naar wanpraktijken die momenteel lopen en de acties die al genomen werden. Een aantal zaken gebeuren op initiatief van de KY organisaties zelf of door partners die zij een opdracht gaven zoals An Olive Branch. In de States werden er in het verleden al rechtszaken aangespannen. Eind juni startte er een nieuwe. Ook de academische wereld is al enkele jaren geïnteresseerd in deze zaak. Historici doen onderzoek naar de ware oorsprong van deze unieke yogavorm en naar het leven en het werk van Yogi Bhajan. 

  • Het onafhankelijke rapport van An Olive Branch dat eind juli verschijnt zal meer duidelijkheid brengen over de klachten van seksueel misbruik en intimidatie.

  • Ondertussen biedt de Internationale KY organisatie aan alle vermeende slachtoffers die hun verhaal deden bij An Olive Branch, de mogelijkheid om beroep te doen op een financiële ondersteuning voor professionele hulp. 

  • Een van de vermeende slachtoffers startte eind juni een rechtszaak op in Los Angeles. Haar aanklacht gaat over seksuele intimidaties door Yogi Bhajan die zij als kind zou ondergaan hebben. Zij beschuldigt de KY organisaties en bedrijven ervan dat ze door Yogi Bhajan en de zijnen werden opgericht als dekmantel voor sektepraktijken. In maart en april 2020 begonnen ook de kinderen van de eerste volgers van Yogi Bhajan te getuigen over pijnlijke ervaringen in hun jeugd. Zij spreken van aanhoudend seksueel, emotioneel en fysiek geweld in de internaten in India en New Mexico. Hun verhalen brachten een schokgolf teweeg die nog lang zal nazinderen. Velen onder hen verwijzen naar het leven in de nabijheid van Yogi Bhajan als naar het leven in een sekte. Over een deel van deze klachten zullen we meer vernemen in het rapport van An Olive Branch. 

  • De Internationale KY organisatie biedt voor haar leden Listening Tours Iedereen die ondersteuning nodig heeft kan daaraan deelnemen. 

  • De academische onderzoeken naar de ware oorsprong van Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan worden verdergezet. Vanuit KRI, het Kundalini Research Institute, wordt er vandaag naar hen geluisterd. KRI zal aanpassingen doorvoeren in publicaties indien er historisch onjuiste informatie is weergegeven. Teksten en video’s die aanstootgevend kunnen zijn voor slachtoffers van welk misbruik dan ook, zullen worden verwijderd of juist gekaderd. In de lerarenopleiding zal in de toekomst meer tijd besteed worden aan een gezonde dynamiek in de relatie tussen leerlingen en leraars. 

  • De oude verhalen over wanpraktijken in de winstgevende organisaties die Yogi Bhajan opstartte en enkele drugs- en fraudedelicten waarvoor vertrouwelingen van Yogi Bhajan werden veroordeeld, komen weer aan de oppervlakte. Het is niet zeker of er op dit vlak nog nieuwe feiten aan het licht zullen komen en of er nog acties zullen volgen.  

Nawoord van de Raad van Bestuur van de Belgische Kundalini Yoga vereniging


Wij streven ernaar om de negatieve emoties en de pijn die onvermijdelijk

waren bij deze al dan niet terechte onthullingen te transformeren en die

energie te gebruiken voor uitzuivering.

Wij streven naar een toekomst waarin misbruik ten allen tijde vermeden wordt

en waarin respect voor de integriteit van elk persoon en ware yoga beleving

centraal staan.

87 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page